Ny upplaga av Swedish Maritime Code

Nu finns sjunde upplagan av Swedish Maritime Code tillgänglig. Den innehåller den svenska lagtexten tillsammans med en engelsk parallelltext. Boken är framtagen främst med tanke på undervisningen i sjö- och transporträtt vid universitet och sjöfartshögskolor, men kan även användas av praktiskt verksamma på sjöfartsområdet, som exempelvis advokater, skeppsmäklare och sjökaptener. Boken utges som e-bok och tillhandahålls av Adlibris och Bokus.