Nya titlar i det digitala biblioteket

Nu finns samlingsverken Modern Law of Charterparties, Future Logistics and Transport Law samt General Trends in Maritime and Transport Law 1929–2009 tillgängliga i det digitala biblioteket. Dessutom har årgång 1927 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender lagts ut i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I den nya numret återfinns en essä om järnvägsmarknadslagen samt kommentarer avseende ett par intressanta domar på vägtransporträttens område.

Nya titlar i biblioteket

Följande verk har lagts in i biblioteket: Jan Ramberg, Cancellation of Contracts of Affeightment; Lena Sisula Tulokas, Dröjsmålsskador vid passagerartransport och Hugo Tiberg, Kreditsäkerhet i fartyg, första upplagan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras regleringen av järnvägssäkerheten samt frågan om de nya chatbotarna kan komma att ersätta oss sjörättsjurister. Slutligen kommenteras Högsta domstolens dom i målet ”Flyget till Sotji”.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket (nr 3/2022) finns nu tillgängligt. I en längre essä diskuterar professor Johan Schelin den historiska framväxten av olika modeller för att reglera sjöfarten. Professor em. Hugo Tiberg behandlar i en artikel försäkringskrav för båtar.

Nya årgångar av Nordiske Domme

Samlingen av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender i det digitala biblioteket har nu utökats med årgångarna 1918–1921. Ambitionen är att digitalisera samtliga årgångar fram till och med 2017. Nordisk Skibsrederforening har beslutat att man från och med årgång 2018 kommer att övergå till digital utgivning av rättsfallssamlingen. Den som önskar prenumerera på rättsfallssamlingen kan kontakta föreningen i Oslo.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuterar professor em. Hugo Tiberg rättsreglerna rörande bärgning av båtar. Professor Johan Schelin kommenterar ny CMR-praxis från Högsta domstolen avseende frågan om ersättning för av lastägaren erlagd punktskatt efter en stöld av ett parti cigaretter. Vidare refereras ett engelskt avgörande avseende bättre rätt till flygplan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa behandlar professor Johan Schelin och advokaten Mattias Widlund frågan om tillgången till en svensk handelsflotta i krig och konflikt. Professor em. Hugo Tiberg diskuterar vissa rättsliga aspekter rörande de nya sjökortens kvalitet. Slutligen analyserar professor em. Lars Gorton förhållandet mellan demurrage och skadestånd med utgångspunkt i den engelska Eternal Bliss-domen som meddelades av Court of Appeal i slutet av förra året.