Publikationer

Skrifter utg. av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt

25. Schelin, J., Lastskadeansvaret, Stockholm 2015.
26. Tiberg & Schelin, On Maritime & Transport Law, 5 uppl., Stockholm 2016.
27. Sjörättsliga landmärken (J. Schelin, red.) Stockholm 2018.
28. Tiberg & Schelin, Swedish Maritime Code, 6 uppl., Stockholm 2018.

Hässelby Colloquium

IX. Modern Law of Charterparties, Stockholm 2003.
X.  Future Logistics and Transport Law, Stockholm 2008.
XI. General Trends in Maritime Law, Stockholm 2009.

Utöver skriftserien har även utgivits:

Shipping & Environment – A Legal Perspective (J. Schelin, red.), Stockholm 2014.
Talks on the Rotterdam Rules (J. Schelin, red.), Stockholm 2014.

Samtliga utgåvor kan köpas i bokhandeln.