Skriftserien

Skrifter utg. av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt

25. Schelin, J., Lastskadeansvaret, Stockholm 2015
26. Tiberg & Schelin, On Maritime & Transport Law, 5 uppl., Stockholm 2016
27. Sjörättsliga landmärken (J. Schelin, red.) Stockholm 2018
28. Tiberg, H. & Schelin, J., Swedish Maritime Code, 6 uppl., Stockholm 2018
29. Tiberg, H. & Schelin, J., Swedish Maritime Code, 7 uppl., Stockholm 2022 (e-bok)
30. Tiberg, H., m. fl., Kreditsäkerhet i fartyg, 2 uppl., Stockholm 2023
31. Tiberg, H. & Schelin, J., Swedish Maritime Code, 8 uppl., Stockholm 2023 (e-bok)

Hässelby Colloquium

IX. Modern Law of Charterparties, Stockholm 2003
X.  Future Logistics and Transport Law, Stockholm 2008
XI. General Trends in Maritime Law, Stockholm 2009

Utöver skriftserien har även utgivits:

Shipping & Environment – A Legal Perspective (J. Schelin, red.), Stockholm 2014
Talks on the Rotterdam Rules (J. Schelin, red.), Stockholm 2014

Hässelbyserien finns tillgänglig i det digitala biblioteket.

Övriga utgåvor kan köpas i bokhandeln.