Monografier och essäer

Klicka på pdf-ikonen under författarnamnet för att kunna ladda ned och läsa önskat verk.

Gorton, Lars

  • Shipping and Contracting, Lund 1983

Grönfors, Kurt

  • Successiva transporter, Stockholm 1968
  • Tidsfaktorn vid transportavtal, Göteborg 1974
  • Tolkning av fraktavtal, Göteborg 1989
  • Transporträttsliga studier, Göteborg 1975

Ramberg, Jan

  • Spedition och fraktavtal, Lund 1983
  • The Law of Transport Operators, Stockholm 2005
  • Unsafe Ports and Berths, Oslo 1967