Monografier och lagkommentarer

Klicka på pdf-ikonen under författarnamnet för att kunna ladda ned och läsa önskat verk.

Gorton, Lars

 • Rembursrätt, Lund 1980
 • Shipping and Contracting, Lund 1983
 • The Concept of the Common Carrier in Anglo-American Law, Göteborg 1971
 • Transporträtt – en översikt, Stockholm 2003

Grönfors, Kurt

 • Fraktavtalet under etthundra år, Göteborg 1986
 • Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, Stockholm 1982
 • Sjölagens bestämmelser om passagerarbefordran, Stockholm 1987
 • Successiva transporter, Stockholm 1968
 • Tidsfaktorn vid transportavtal, Göteborg 1974
 • Tolkning av fraktavtal, Göteborg 1989
 • Towards Sea Waybills and Electronic Documents, Göteborg 1991
 • Transporträttsliga studier, Göteborg 1975

Heidbrink, Jakob

 • Logistikavtalet – Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Uppsala 2005

Honka, Hannu

 • Fartygets skick och egenskaper – en befraktningsrättslig studie, Åbo 1989
 • Sjöfartsavgifterna i Finland – Ett rättsligt perspektiv, Åbo 1989

Johansson, Svante O.

 • Stoppningsrätt under godstransport, Stockholm 2001

Malmberg, Lars-Göran

 • Rätt till luftfart, Lund 1990

Ramberg, Jan

 • Cancellation of Contracts of Affreightment, Göteborg 1970
 • Spedition och fraktavtal, Lund 1983
 • The Law of Transport Operators, Stockholm 2005
 • Unsafe Ports and Berths, Oslo 1967

Rune, Christer

 • Rätt till skepp, andra upplagan, Göteborg 1991

Schelin, Johan

 • Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, Uppsala 1997

Sisula Tulokas, Lena

 • Containerklausulen i Haag-Visby-reglerna, Göteborg 1970
 • Dröjsmålsskador vid passagerartransport, Vammala 1985
 • Transporträttens grunder, Helsingfors 1992

Sundberg, Jacob W. F.

 • Air Charter, Stockholm 1961

Tiberg, Hugo

 • Kreditsäkerhet i fartyg, första uppl., Stockholm 1968

Wetterstein, Peter

 • Globalbegränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, Åbo 1980
 • Redarens miljöskadeansvar, Åbo 2004