Tidskriften

Cirka fyra gånger per år distribuerar Sjörättsinstitutet den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket i vilken den aktuella rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet analyseras och kommenteras av akademiker och praktiskt verksamma jurister. Sjörättsbiblioteket når cirka 380 mottagare i Norden. De flesta mottagarna är praktiskt verksamma inom sjö-och transportnäringen.   

Kontakta Sjörättsinstitutet om Du önskar få tillgång till tidskriften. Kontaktuppgifterna finns under fliken Institutet. 

Senaste utgåvan kan laddas ned här:

Nr 2/2024

Tidskriften utges under licensen CC-BY-NC-ND. Det är således inte tillåtet att ladda ned och använda tidskriften i den egna kommersiella verksamheten.