Tidskriften

Cirka fyra gånger per år distribuerar Sjörättsinstitutet den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket i vilken den aktuella rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet analyseras och kommenteras av akademiker och praktiskt verksamma jurister. Sjörättsbiblioteket når cirka 380 prenumeranter i Norden. De flesta prenumeranterna är praktiskt verksamma inom sjö-och transportnäringen.   

Kontakta Sjörättsinstitutet om Du önskar prenumerera på tidskriften, få tillgång till äldre utgåvor eller avsluta prenumerationen. Kontaktuppgifterna finns under fliken Institutet. Prenumerationen är kostnadsfri.

Senaste utgåvan kan laddas ned här:

Nr 1/2024