Nya titlar i det digitala biblioteket

Nya titlar finns nu tillgängliga i det digitala biblioteket. Det rör sig om Lars Gortons bok Transporträtt – en översikt samt Kurt Grönfors båda böcker Fraktavtalet under etthundra år och Towards Electronic Sea Waybills and other Electronic Documents. Vidare har doktorsavhandlingarna Logistikavtalet författad av Jakob Heidbrink respektive Fartygets skick och egenskaper – en befraktningsrättslig studie författad av Hannu Honka tillförts biblioteket. Slutligen har även årgång 1914 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender infogats i samlingen.