Sjörättsbiblioteket nr 1/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa behandlar professor Johan Schelin och advokaten Mattias Widlund frågan om tillgången till en svensk handelsflotta i krig och konflikt. Professor em. Hugo Tiberg diskuterar vissa rättsliga aspekter rörande de nya sjökortens kvalitet. Slutligen analyserar professor em. Lars Gorton förhållandet mellan demurrage och skadestånd med utgångspunkt i den engelska Eternal Bliss-domen som meddelades av Court of Appeal i slutet av förra året.