GDPR

Vilken digital information hanterar vi?

Sjörättsinstitutet och Poseidon Förlag AB har ett adressregister för utskick av inbjudningar till institutets seminarier och konferenser samt för distribution av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket. Adressregistret innehåller uppgifter om namn, postadress, telefonnummer samt e-postadress till mottagarna samt information om vilka konferenser som olika personer i registret deltagit i.

Registret hanteras av Sjörättsinstitutet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm. Ansvarig för registret är föreståndaren vid Sjörättsinstitutet. Uppgifterna i registret delas inte med någon. Inte heller är uppgifterna föremål för försäljning.

Registrering och avregistrering

Registrering i adressregistret sker efter den 25 maj 2018 genom uttryckligt godkännande. Den som önskar att avregistreras ur registret kan anmäla detta per e-post till professor Johan Schelin vid Sjörättsinstitutet (johan.schelin(at)juridicum.su.se).