Symposier

Jubileumsseminarium – Hugo Tiberg 90 år

Med anledning av Hugo Tiberg 90 årsdag arrangerar Sjörättsinstitutet ett jubileumsseminarium. Seminariet äger rum ombord på m/s Viking Grace den 22 augusti. Fartyget avgår från Vikingterminalen kl. 07.45 och seminariet inleds med en sjöfrukost. Under förmid­dagen hålls sedan fyra längre föredrag med diskussion (se med utskicket bifogat pro­gram). Det första före­draget hålls av under­tecknad och behandlar utvecklingen av den nord­iska sjörätten under 90 år. Därefter följ­er ett andra före­drag av professor em. Hannu Honka i vilket befrakt­nings­­rättens utveckling under 90 år disku­teras. Före­drag­et anknyter till Hugos egen doktorsav­hand­ling Law of Demurrage som publi­cerats i flera upplagor och som fort­farande idag utgör ett världsledande stand­ard­verk på om­rådet. I det tredje föredraget tas Hugos intresse för segling och båtjuridik upp. Professor em. Peter Wetterstein föreläser här över ämnet Redaren, befälhavaren och gasten – nöjessjöfartens Bermuda-triangel. I det fjärde och sista före­draget diskuterar professor em. Lars Gorton temat Kris och ut­veck­ling – rederinäringen i rättslig belys­ning 1929–2019. Dagen avslutas sedan med en festlunch med tal till jubilaren innan fartyget an­kommer till Åbo.

För finska deltagare som önskar delta i seminariet bokas biljett inkl. hytt med avgång i Åbo på kvällen den 21 augusti. För svenska deltagare bokas hytt samt middag efter avgång från Åbo på kvällen den 22 augusti. Fartyget ankommer åter Stockholm kl. 06.55 på morgonen den 23 augusti.

Anmälan görs till Johan Schelin med e-post senast fredag 29 mars 2019. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften är SEK 6 000 exkl. moms. Var god ange faktureringsadress samt önskemål om hytt Åbo–Stockholm 21 augusti eller 22 augusti. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer.

­