Om biblioteket

Sjörättsbiblioteket är en hemsida som drivs av Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt, Stockholms universitet. Vid institutet bedrivs kvalificerad forskning och undervisning i sjö- och transporträtt. Institutet arrangerar också regelbundet symposier och seminarier i ämnet. Tanken med hemsidan är att förmedla information om institutets verksamhet och forskning.

Institutet är beläget i Juridiska institutionens lokaler, Stockholms universitet. Föreståndare är docenten i civilrätt Johan Schelin. Ordförande i Sjörättsstiftelsen samt Forskningsstiftelsen Amphion är professor em. Hugo Tiberg. Jur. stud. Moa Allard arbetar vid institutet som forskningsamanuens. Vid institutet finns ett av landets större referensbibliotek med sjö- och transporträttslig litteratur. Biblioteket är öppet för forskare, studenter samt  praktiskt verksamma jurister på sjö- och transporträttens område.

Information om den av institutet arrangerade universitetskursen i sjö- och transporträtt (15 hp.) samt hur man söker denna finns på Juridiska institutionens hemsida.

Postadress: Sjörättsinstitutet, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm.

Besöksadress: Södra huset, Universitetsvägen 10 C.

Telefon: 08-16 32 87, 16 22 14.

E-post: [namn].[namn](at)juridicum.su.se

Öppettider: Institutets bibliotek är öppet helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–15.00 under terminstid.

Kommentera