Institutet

Vid Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt, Stockholms universitet, bedrivs kvalificerad forskning och undervisning i sjö- och transporträtt. Sjörättsinstitutet arrangerar också regelbundet symposier och seminarier på aktuella teman inom sjö- och transporträtten. Vidare driver institutet även hemsidan Sjörättsbiblioteket samt dess engelskspråkiga motsvarighet Maritime Law Library. Avsikten med hemsidan är att förmedla information om institutets verksamhet och forskning. Hemsidan utgör också ett virtuellt bibliotek med sjö- och transporträttslig litteratur.

Sjörättsinstitutet är beläget i Juridiska institutionens lokaler, Stockholms universitet. Föreståndare för institutet är professorn i sjö- och transporträtt Johan Schelin. Han är även ordförande i Axel Ax:son Johnsons stiftelse för sjörätt och annan transporträtt samt Forskningsstiftelsen Amphion, vilka har som ändamål att finansiera institutets verksamhet.

Information om den av institutet arrangerade universitetskursen Maritime and Transportation Law (15 hp.) samt om ansökan till kursen finns på Juridiska institutionens hemsida. Kursen kan sökans av såväl studenter på Juristprogrammet samt inom näringen yrkesverksamma personer.

Postadress: Sjörättsinstitutet, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm.

Besöksadress: Södra huset, Universitetsvägen 10 C.

Telefon: 08-16 32 87, 16 22 14.

E-post: [namn].[namn](at)juridicum.su.se

Lämna ett svar