Kommentarer till sjölagen

Det digitala biblioteket har nu utökats med Kurt Grönfors klassiska kommentarer om sjölagens bestämmelser om gods- respektive passagerarbefordran. Därtill har årgångarna 1907 och 1908 lagts till samlingen av Nordiske domme i sjøfartsanliggender.