Det digitala biblioteket växer

Nu har Sjörättsinstitutet i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och Nordisk Skibsrederforening tillgängliggjort andra upplagan av Christer Runes bok Rätt till skepp, Jacob Sundbergs doktorsavhandling Air Charter samt årgångarna 1905 och 1906 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (se Biblioteket).