Sjörättsbiblioteket nr 4/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras retentionsrätten i fartyg i samband med varvsreparationer samt tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Med anledning av branden ombord på m/s Almirante Storni kommenteras även det så kallade brandundantaget i Haag Visby-reglerna.