Stipendium för sjörättsliga studier

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Kristian Gerhard Jebsens och Jantzens fond. Fonden har som ändamål att stödja norska, svenska och finska jurister i förbindelse med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet, särskilt praktik vid advokatbyrå i New York eller London. Stipendiet utdelas av Nordisk Skibsrederforening. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Närmare information om stipendiet finns här.