Sjörättsbiblioteket nr 2/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I den nya numret återfinns en essä om järnvägsmarknadslagen samt kommentarer avseende ett par intressanta domar på vägtransporträttens område.