Sjörättsbiblioteket nr 1/2024

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av Sveriges inträde i NATO ägnas numret helt åt frågor med anknytning till sjöfart och beredskap. I en längre essä diskuteras etableringen vindkraftparker i svensk ekonomisk zon och dess påverkan på sjöfarten och försvarsberedskapen. I en kortare avslutande artikel diskuteras sedan vissa folkrättsliga aspekter rörande skyddet av den internationella sjöfarten i Röda havet.