Förarbetena till CMR-konventionen

De officiella förarbetena till 1956 års CMR-konvention är svåråtkomliga. Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och transporträtt har emellertid som ett led i ett forskningsprojekt lyckats spåra de flesta förhandlingsdokumenten i Riksarkivet. Dokumenten finns nu publicerade på institutets engelskspråkiga hemsida under fliken CMR Documents. De är ordnade efter de officiella dokumentkoderna. I förekommande fall har såväl de engelska som de franska versionerna publicerats.