Sjörättsbiblioteket nr 3/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras det för sjörätten säregna rättsinstitutet sjöpanträtt och dess förhållande till fartygshypoteket. Utöver detta analyseras en av Arbetsdomstolen nyligen avkunnad dom rörande varselplikten vid stridsåtgärder i hamnar.