Ny litteratur om autonoma fartyg

I början av nästa år publiceras en antologi på engelska rörande rättsliga aspekter på autonoma fartyg. Boken med titeln Autonomous Ships and the Law har tagits fram inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt vid Nordiskt institut för sjörätt, Universitetet i Oslo. Utgivningsredaktörer är Henrik Ringbom, Erik Røsæg och Trond Solvang. Boken utges av Routledge.