Ny bok: Lastskadeansvaret

En ny bok finns nu publicerad i institutets skriftserie: Schelin, Johan, Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr 25. 195 s. inb. ISBN 978-91-982-633-0-5.

Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.

Boken kan beställas antingen via bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB (amphion1881(at)gmail.com). Pris 700 kr exkl. moms. Frakt tillkommer.

Swedish Maritime Code, 5 uppl.

Sjörättsinstitutet har låtit publicera en ny upplaga av Swedish Maritime Code. Boken innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Den nya upplagan är uppdaterad till och med SFS 2015:256, det vill säga de senaste ändringarna i 15 kapitlet om passagerartransporter.

ISBN 978-91-982633-1-2. Häftad. 257 sidor. Pris: 460 kronor. Moms 6 % och frakt tillkommer.

New book: Talks on the Rotterdam Rules

The Maritime Law Institute has published a new book: Talks on the Rotterdam Rules. In November 2012 the Institute arranged an international maritime law conference in Stockholm in cooperation with Åbo Akademi University. A number of leading international maritime law experts presented papers at the conference on the Rotterdam Rules. Many of the experts participated in the negotiations of the convention and also in the CMI preparatory works. Others have prepared the implementation of the Rotterdam Rules at the national level. The newly published volume contains some of the papers from the conference dealing with issues such as carrier liability, shipper’s obligations and transport documents under the Rotterdam Rules and issues with regard to the implementation of the Rules in the Nordic countries.

The book can be ordered by contacting the research amanuensis Boel Hilding Berggren at the Institute (for contact details see Om Biblioteket). Paperback, SEK 350 (VAT and shipping costs will be added). The book is also distributed through ordinary bookstores.

Shipping & Environment

Sjörättsinstitutet har publicerat en ny bok med titeln Shipping & Environment – A Legal Perspective. Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.

International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie University, Kanada.
Regulation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) – Is it effective? Professor Hannu Honka, Åbo akademi, Finland.
Emissions from Ships – A matter of Law or Politics? Docent Johan Schelin, Stockholms universitet, Sverige.
Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters. Professor Peter Wetterstein, Åbo akademi, Finland.
Sustainable Transport Services in the European Union. Dr. Claes Granmar, Stockholms universitet, Sverige.

Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB. ISBN 978-91-637-6906-1. 122 sidor, häftad. Pris 280 kronor (moms och frakt tillkommer).