Välkommen till ett internationellt CMR-symposium

I samarbete med CMR Advisory Council arrangerar Sjörättsinstitutet den 19–20 september 2024 ett internationellt symposium på temat Uniform Interpretation of CMR. Symposiet äger rum i Aula Magna, Stockholms universitet och riktar sig till såväl akademiker som praktiker som är intresserade av aktuella frågor rörande logistik och vägtransportörens ansvar. Bland föredragshållarna finns framstående forskare och praktiker från hela Europa.

Program samt anvisningar rörande anmälan finns här.

Varmt välkommen