Regelförenkling för sjöfarten

Sjörättsinstitutet inbjuder till ett seminarium om behovet av regelförenklingar i sjöfarten. I mars kommer docent Johan Schelin att lägga fram sin utredning om regelförenkling för sjöfarten. Huvudsakligen berör utredningen registreringsfrågor. Bland annat föreslås ett nytt bareboatregister samt ett pråmregister. Även indelningen av fartyg i skepp och båtar föreslås ändras. Ändringarna kommer att påverka in- och utflaggningen samt finansieringen av fartyg.

Seminariet hålls den 26 februari kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr). Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den 24 februari kl. 12.00 per e-post (anmälan till postseminariet är bindande).

Välkommen.