Ny upplaga av sjölagen

Sjölagsöversättningen har nu kommit i en ny upplaga. Den nya upplagan har uppdaterats till och med SFS 2018:801. Boken finns tillgänglig i bokhandeln.