Ny bok i Sjörättsinstitutets skriftserie: Sjörättsliga landmärken

En ny bok har publicerats i Sjörättsinstitutets skriftserie:

Sjörättsliga landmärken, Schelin, J. (redaktör)
Stockholm 2018. Hft 93 sidor. ISBN 978-91-982633-3-6. Pris 630 kr.

Den 17–19 augusti 2017 arrangerade Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt i samarbete med Åbo akademi det trettionde sommarseminariet. Temat för årets seminarium var sjörättsliga landmärken. Vid seminariet diskuterades en rad klassiska rättsfall som alla markerar en slags milstolpar i den nordiska sjö- och transporträtten. De olika bidragen publiceras här i kronologisk ordning.

NJA 1951 s. 130 Selma Thordén
Av professor Björn Sandvik

NJA 1960 s. 742 Lulu
Av professor Lars Gorton

NJA 1983 s. 1 Tsesis
Av professor II, docent Henrik Ringbom

AD 1989 nr 120 JSS Britannia
Av docent Johan Schelin

ND 1995 s. 238 Nordland
Av professor em. Peter Wetterstein

NJA 1988 s. 390 Stulna diamanter
Av professor em. Jan Ramberg

Mål C-142/05 Vatterskotern
Av professor em. Hugo Tiberg