Nya speditörsvillkor?

Sjörättsinstitutet inbjuder till ett seminarium om det nya utkastet till nordiska speditörsvillkor, NSAB 2015. Villkoren innefattar en rad ändringar i förhållande till NSAB 2000. Bland annat har speditörens roll som förmedlare samt rätten att ta över äganderätten till gods som det betalats ersättning för begränsats. Vidare ska tvister uteslutande hänskjutas till allmän domstol och inte till skiljedom. Advokat Oscar Tiberg, som deltar i förhandlingarna redogör för de föreslagna ändringarna.

Seminariet hålls den 21 maj kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr exkl. moms). Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den 19 maj kl. 12.00 per e-post (anmälan till postseminariet är bindande).

Välkommen.