Juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering

Den 15 december kl. 17–19 (obs tiden) arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat riskhantering i samband med fartygsfinansiering. Seminariet äger rum i Aula Magna, Bergsmannen.

Sjöfartsnäringen är en vissa fall extremt konkurrensutsatt bransch som präglas av långa tider av recession. Samtidigt är branschen mycket kapitalintensiv med omfattande investeringar i fartyg och annan utrustning. Verksamheten innefattar således stora ekonomiska risker för de inblandade parterna, det gäller såväl rederier, varv som banker. Hur dessa risker kan hanteras rättsligt är temat för seminariet.

Inledare vid seminariet är Leif Spørck, chefsjurist på DNB:s avdelning för Ship Finance och Offshore och Oskar Andrews från DNB Sverige.

Leif Spørck och Oskar Andrews kommer att diskutera följande frågeställningar:

1) Allmänt om ship finance och dagens marknadsvillkor på detta område (recession)

 

2)      Typiska transaktions- och avtalsstrukturer

– Förvärv av skepp

– Skeppsbyggnad

– Bilaterala respektive syndikerade finansieringar

– Finansiering genom olika skuldtyper (equity, lån, obligationer, hybridkapital)

 

3) Vad skiljer ship financing från sedvanliga corporate credits?

– Skillnader i lånevillkor

– Skillnader i säkerheter

– Vad motiverar skillnaderna – risktyper och riskhantering?

 

4) Rekonstruktioner

– Utmaningar vid financial failures (koordinering av olika finansiärer)

– Valet mellan formella och informella insolvensförfaranden

– Rekonstruktionsprocessen step by step (med utgångspunkt i något senare ”success case”)

Efteråt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 500 kr (exkl. moms) på Fakultetsklubben. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast den 8 december kl. 12.00.  Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.