En diskussion om Sava Star-domen

Institutet för sjö- och transporträtt inbjuder till seminarium om den så kallade Sava Star-domen den 18 september 2014 kl. 18.00–20.00 (Fakultetsrummet, Juridicum). Sava Star-målet (C-83/13) avgjordes relativt nyligen av EU-domstolen. Målet rörde en blockad i svensk hamn av ett panamanskt fartyg inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen och frågan om tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater och tredje land.  Hur påverkar Sava Star-domen rättsläget beträffande blockader av främmande fartyg i svenska hamnar? Vad gäller i fråga tillhandahållande av sjötransporttjänster?  Docent Johan Schelin inleder diskussionen vid seminariet.

Efter seminariet ordnas som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren per e-post senast den 16 september kl. 12.00.

Varmt välkomna.