Nya upplagan här

En ny femte upplaga av Tiberg & Schelin On Maritime & Transport Law har nu publicerats. Boken har reviderats med hänsyn till rättsutvecklingen på området. Det gäller särskilt kapitlet om vattenvägar. Boken kan beställas i bokhandeln eller direkt från förlaget

.on-maritime-transport-law